Burnout

Burn-out

Wat is een burn-out?

Burn-out is een specifieke toestand van overspannenheid naar aanleiding van emotionele overbelasting. Als je een burn-out hebt voel je je “burned out”, of opgebrand. Je kunt geen energie meer vinden om werk te verrichten of om je te ontspannen en te functioneren in het dagelijkse leven.

Vaak wordt de term ‘overspannen gebruikt bij een burn-out. maar er is echt een belangrijk verschil tussen overspannenheid en een burn-out. Als je overspannen bent, heeft dit meestal een kortetermijnoorzaak. De directe aanleiding van de overspannenheid ligt meestal in het nabije verleden. Als je een burn-out hebt, dan ben je al langer over je grenzen heen gegaan. Overspannenheid wordt dan ook als voorstadium voor een burn-out beschouwd.

Oorzaak van een burn-out

Een burn-out wordt vaak beschouwd als een werkgerelateerd probleem maar dit hoeft niet zo te zijn. Het ontstaat als gevolg van langdurige, emotionele overbelasting en stress.

Behandeling

Ieder mens is anders en ook de oorzaak en verschijnselen zijn bij ieder mens anders. Belangrijk is te achterhalen wat de belangrijkste pijlers zijn in je leven die voor de burn-out gezorgd hebben.

Middels een combinatie van IEMT en hypnose behandelen we de oorzaak en symptomen van de burn-out.

IEMt staat voor Integral Eye-movement Therapy en is een methode waarbij gewerkt wordt met oogbewegingen waardoor heftige emoties geneutraliseerd worden. Het is een wetenschappelijk bewezen methode die snel werkt.

Nadat de eerste afspraak gemaakt is krijg je een e-mail met intake vragen welke voor de eerste sessie geretourneerd moet zijn via e-mail.

Ook krijg je nadat de afspraak is gemaakt een audio-bestand toegestuurd die je dagelijks dient te beluisteren. Dit audiobestand bevat een hypnose-sessie met als doel; rust en overzicht te creëren.

De eerste drie sessies hebben een tussenpoos van 2 tot 3 weken. Tussen de vierde en vijfde sessie zit een langere periode omdat de grootste stappen al zijn gemaakt. Het termijn wordt na de derde sessie afgesproken.