EMDR/IEMT

Wat is IEMT?

IEMT staat voor Integral Eye Movement Therapy en deze methode heeft inmiddels de reputatie om vaak snel en blijvende resultaten te creëren als gaat om klachten gerelateerd aan angst, fobie en wanneer mensen om niet verklaarbare redenen vaak emotioneel worden in bepaalde situaties.

Integral Eye Movement Therapy (IEMT) is een therapie waarbij de ogen worden bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken en op deze manier de gevoelsmatige sensaties (emoties) die passen bij angst, fobie of de ongewenste emoties bij bepaalde situaties te verminderen of te laten verdwijnen.

IEMT biedt in veel gevallen een goed resultaat wanneer je hebt te maken met traumatische beelden die je angst of andere nare gevoelens geven of wanneer je last hebt van terugkomende negatieve gevoelens (depressie, futloosheid of geestelijke vermoeidheid). IEMT kan je dan helpen om de nare gevoelens om te zetten in betere gevoelens. Immers een ander en beter gevoel zorgt vaak dat je ook beter met situaties kun omgaan.

IEMT lijkt, wanneer je naar een demonstratie kijkt op EMDR therapie maar er is één cruciaal verschil: in IEMT wordt er niet of nauwelijks gepraat over “het probleem” en dat is voor de cliënt wel zo prettig. Het enige wat de cliënt hoeft te doen is gedurende het proces van het bewegen van de ogen volgens een bepaald patroon,  blijven denken aan het beeld wat hij/zij een naar gevoel geeft. Het resultaat is na afloop dat het beeld of de beelden hun emotionele impact hebben verloren en gewoon op de achtergrond verdwijnen. Met IEMT is het ook mogelijk om op identiteitsniveau te werken.

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een therapie waarbij mensen nare gebeurtenissen op een snelle manier verwerken door het maken van oogbewegingen, horen van klikjes in beide oren of tikjes op beide handen.

De therapie is geschikt voor kinderen en volwassenen die (ernstige) traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. EMDR  en IEMt wordt ook ingezet bij depressies, angsten, dwangen, gevoelens van onzekerheid/laag zelfbeeld, sociale problemen en verslavingen.

In de uitvoer van mijn EMDR sessies worden ook invloeden vanuit NLP (neuro linguïstisch programmeren) gebruikt.  Hierdoor kan er meer uit de EMDR therapie gehaald worden.

Het verschil tussen IEMT en EMDR

IEMT lijkt, wanneer je naar een demonstratie kijkt op EMDR therapie maar er is één cruciaal verschil: in IEMT wordt er niet of nauwelijks gepraat over “het probleem” en dat is voor de cliënt wel zo prettig. Het enige wat de cliënt hoeft te doen is gedurende het proces van het bewegen van de ogen volgens een bepaald patroon,  blijven denken aan het beeld wat hij/zij een naar gevoel geeft. Het resultaat is na afloop dat het beeld of de beelden hun emotionele impact hebben verloren en gewoon op de achtergrond verdwijnen. Met IEMT is het ook mogelijk om op identiteitsniveau te werken.

Wat is EMDR

0_0_0_0_476_184_csupload_67819866

 

 

 

 

Wat is EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een therapie die vaak gebruikt wordt bjij de verwerking van trauma’s waarbij mensen nare gebeurtenissen op een snelle manier verwerken door het maken van oogbewegingen, horen van klikjes in beide oren of tikjes op beide handen. EMDR kan ook worden toegepast bij verslavingsproblematiek en eetproblemen.

Tijdens de therapie krijgt je de opdracht je te concentreren op de akelige herinnering. Je hoeft je ervaring niet uitvoerig te beschrijven. Dat je een beeld in je hoofd hebt en er wat bij voelt is al voldoende. Vervolgens volg je met je ogen de hand van de therapeut. Die gaat van links naar rechts.

Je krijgt daarna de vraag om je eigen gedachten te volgen (associëren).

Vervolgens vraagt de therapeut je weer terug te denken aan het meest beladen moment. Meestal is dat moment nu beter te hanteren.

Waarom werkt het?

Dat EMDR werkt is wetenschappelijk bewezen maar hoe EMDR precies werkt is nog niet helemaal duidelijk.  Deskundigen denken dat de oogbewegingen zowel de linker- als de rechterhersenhelft activeren. De linkerhersenhelft regelt taal en analyse, de rechterhelft emoties, fantasie en verbanden leggen. Die gaan nu beter samenwerken. Andere deskundigen menen dat EMDR het natuurlijke verwerkingssysteem stimuleert.

De meeste mensen zijn na afloop van de therapie weer in staat om de normale dagelijkse bezigheden te verrichten. Het trauma of de klacht speelt geen overheersende rol meer in hun leven.

EMDR-behandeling kan een integraal onderdeel zijn van de behandeling.

Voor wie EMDR?

EMDR werkt bij verschillende trauma’s en bij heftige emoties. Het is een therapievorm waarbij de client niet veel hoeft te praten over het trauma zelf. Wanneer praten over een trauma moeilijk is (maar uiteraard ook wanneer iemand wel wil praten) is EMDR een mooie therapievorm.

EMDR is ook uitermate geschikt voor kinderen.

Voor wie is EMDR en IEMT niet geschikt?

EMDR is niet geschikt bij:

  • gebruik van een hoge dosering antidepressiva
  • gebruik van sederende medicatie
  • manisch depressieve stoornissen
  • schizofrenie
  • mensen met epilepsie
  • mensen met een verstandelijke beperking

Wanneer cliënten onder behandeling zijn bij een specialist zal een toestemming en/of overleg gevraagd worden met de specialist.

Voor elke EMDR-sessie wordt een dubbele afspraak ingepland (90 minuten). Het is overigens niet mogelijk om een voorspelling te doen hoeveel sessies er nodig zijn maar normaliter zijn 3 tot 5 sessies meestal voldoende.

Combinatietherapie

Wanneer er sprake is van heftige emoties waarbij de oorzaak bij de client niet bekend is kan een combinatietherapie voorgesteld worden waarbij we eerst via een regressietherapie achterhalen wat de oorzaak van het probleem is om daarna het probleem verder te behandelen met EMDR.

Ook kan het zijn dat in lopende hypnotherapiebehandelingen EMDR ingezet kan worden als onderdeel van de behandeling.