Voor Wie?

Volwassenen en jong-volwassenen kunnen terecht voor individuele behandeling voor ondermeer: 

  • Angstklachten en spanningsklachten
  • Somberheid en overmatig piekeren
  • Stress of gebrek aan inspiratie
  • Moeite met grenzen aangeven of grenzen voelen
  • Schokkende gebeurtenissen of verlieservaringen die je niet goed kunt verwerken
  • Zingevingsproblematiek
  • Levensfaseproblematiek
  • Gedragspatronen die je hinderen
  • Communicatieproblemen met je ouders of je kinderen
  • Problemen in de werkkring

Heb je geen psychische klachten maar wel een ontwikkelingsbehoefte? Dan kun je in de praktijk ook terecht voor behandeling. Neem contact op voor meer informatie.

Het intakegesprek
In alle gevallen zullen we tijdens het intakegesprek de hulpvraag verhelderen. We focussen in zo’n gesprek op wat je anders zou willen en hoe dat bereikt zou kunnen worden.T: 06-24378442

Behandeltechnieken:

Hypnotherapie

Hypnotherapie helpt om inzicht te krijgen in eigen handelen, inzicht in eigen kwaliteiten, en helpt om beter om te gaan met klachten en problemen. Omdat klachten en problemen vaak onbewust in stand worden gehouden, wordt hypnose gebruikt om juist in contact te komen met het onderbewustzijn. Dat  kan het beste als je je in een staat van diepe ontspanning bevind, trance of hypnose.

Wat is hypnose?

Hypnose is net een soort van dagdromen. Je bent dan helemaal met je aandacht bij jezelf. Wat er om je heen gebeurt is dan even minder belangrijk. Het is een staat van diepe ontspanning waarin je gefocust bent op een bepaald onderwerp.

Zo’n staat is een natuurlijke staat die door iedereen ervaren wordt wanneer je bijvoorbeeld verdiept bent in een mooi boek of een spannende film. Dan ben je minder bewust van met je omgeving en reageer je vaak via de “automatische piloot”. Dat wordt ook wel een alledaagse of spontane “trance” genoemd en dat is het type trance of hypnose dat in de therapie wordt gebruikt.

Om in deze trance te komen worden ontspanningstechnieken en suggesties gebruikt. Voordeel van deze methode is dat er dan makkelijker beelden vanuit het onbewuste naar boven komen die je kunnen helpen om aan een oplossing van je probleem te werken. Tijdens hypnose behoud je altijd zelf de controle.

Regressietherapie

Regressie focust zich op het ‘terug gaan’ in de tijd. Het draait om het her-beleven van vroegere bewustzijns-, denk- en gedragspatronen. Hoe vaak komt het niet voor, dat mensen vastgeroest zitten in een ongewenste situatie en ze alles proberen om het op te lossen? Rationeel weet men wat beter voor zichzelf zou zijn. Toch lukt het niet om hun doelen te bereiken. Hoe komt dat, kun jij je afvragen?

Vaak wordt het onderbewustzijn onderschat of overgeslagen. En daar zit juist de bron om je ongewenste gewoonte aan te pakken. Tijdens regressie worden namelijk je emoties en overtuigingen verwerkt. Zodanig dat jij je verder kunt ontwikkelen. Loslaten is een belangrijk onderdeel in het proces omdat je via regressie terugkeert naar de oorzaak van je ontstane probleem. In deze kern zijn overtuigingen of gedragspatronen gecreëerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bepaalde emoties nooit volledig hebt kunnen uitten, pijn of verdriet niet volledig hebt kunnen verwerken, jij alles maar alleen heb moeten doen enz. Onbewust kunnen mensen, net zoals jij, bepaalde strategiën ontwikkelen zodat ze het (tijdelijk) kunnen redden. Door het ontwikkelen van deze strategie kun je, bewust of onbewust, niet meer op de gewenste manier reageren zoals je eigenlijk zou willen.

Regressie brengt je terug naar het moment terug waar deze strategie is begonnen. De onbewuste processen worden naar het bewustzijn gebracht. Omdat je hier bewuster van wordt, kun je het veranderen! Als hypnotiseur begeleid ik jou om tot die kern te komen. Dat doen we middels trance. Trance is een staat van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn. In plaats van slapen ben je in trance zeer geconcentreerd en alert! Middel het op willen volgen van de suggesties kun je contact maken met je onderbewustzijn. Betekent dat je nieuwe inzichten kunt krijgen, die helpen om gelukkiger/gezonder te zijn. Stel je eens voor dat jij je overtuigingen kunt omvormen van zwakte naar kracht. Wat zou dat voor jou betekenen? Wat zou er bij jouw veranderen? Wat zouden anderen weten of bij jouw zien?

NLP

NLP is een afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren. Het heeft betrekking op wat er in je hersens gebeurt (neuro), wat je gebruikt om te communiceren (linguïstisch)en welke gedragspatronen je hebt geleerd en hardnekkig blijft gebruiken(programmeren)

NLP stelt je ervaringen centraal. Ons gedrag en gewoontes hebben we ontwikkeld op basis van onze ervaringen. De manier waarop we iets waarnemen – voelen, horen, zien, ruiken, proeven – is voor iedereen verschillend. Daarom zijn onze ervaringen en onze herinneringen individueel en subjectief.

Dat betekent dat we ook op een andere manier naar onze ervaringen kunnen kijken en het ons kan helpen  om te veranderen.

Een uitdrukking die dat mooi illustreert is: “als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan, zul je altijd krijgen wat je hebt gekregen”

Systemisch werken/familieopstelling

Hoe je je in het hier en nu voelt, hoe je omgaat en reageert op dat wat het leven brengt, wordt beïnvloed door het systeem waar jij deel van uit maakt. Dat kan je familie zijn, het gezin waarin je bent opgegroeid of je huidige gezin. Maar ook het systeem waarvan je beroepsmatig  deel uit maakt; het bedrijf waarvoor je werkt, het team , je collega’s. En denk eens aan je sportclub of een andere vereniging. Allemaal systemen die invloed hebben hoe jij je gedraagt. De plaats die jij inneemt in dat systeem en dat wat er in dat systeem allemaal gebeurt bepalen voor een groot deel wat je doet en waarom. Dit gebeurt vaak onbewust.

Via het systemisch werk krijg je inzicht in jouw plek in het systeem en je verhoudingen binnen dat systeem. Je gaat ontdekken waar je belemmeringen zitten, waarom je vasthoudt aan bepaald gedrag dat je groei en ontwikkeling belemmert. Het kan helpen om zaken te erkennen en te accepteren; het kan ook helpen in het vinden van oplossingen.

Voice Dialogue

Iedere persoonlijkheid bestaat uit deelpersoonlijkheden die allemaal uniek zijn. Iedereen heeft verschillende “ik-ken” in zijn persoonlijkheid, zoals bijvoorbeeld de perfectionist, de criticus, de saboteur, de controleur, de behager, de genieter enzovoort. Ze hebben allemaal hun eigen gedrag, gedachten, behoeftes, gevoelens en bewustzijn.

De deelpersoonlijkheden zijn vaak in onze vroege jeugd ontstaan doordat we geleerd hebben met welk gedrag we meer waardering van onze ouders kregen, of welk gedrag ons meer voordeel opleverde. Die ikken hebben zich sterker ontwikkeld en zijn dominanter geworden, terwijl andere ikken nauwelijks nog aan bod komen, zij worden zelfs genegeerd, ontkend of verstoten. Daardoor ontstaat een disbalans tussen de verschillende kanten in je persoonlijkheid.

Voice Dialogue helpt je om al je ikken beter te leren kennen; je ontdekt wanneer en waarom  een bepaalde ik is ontstaan. Je krijgt inzicht in het functioneren van je ikken en hoe je ze kunt inzetten in bepaalde situaties. Je leert bewuster om te gaan met de mogelijkheden die je in je hebt, waardoor je je eigen kwetsbaarheid beter kunt beschermen, maar je je ook krachtiger kunt voelen en bewuster keuzes kunt maken.

EMDR

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization end Reprocessing. Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis. Voorbeelden daarvan zijn: een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen een enorme impact hebben in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen verwerkt deze ervaringen en gebeurtenissen op eigen kracht, maar soms is het de oorzaak van psychische klachten. Vaak gaat het dan om herinneringen, bepaalde schokkende beelden of gevoelens,  flashbacks of nachtmerries, die zich blijven opdringen.

EMDR helpt om dit te verminderen of er een andere betekenis aan te geven, zodat de herinneringen minder sterk worden en minder invloed hebben op het dagelijks leven.

IEMT

IEMT is een krachtige methodiek voor het werken met gevoelszaken. Het is in te zetten voor:

•stress reductie

•neutraliseren van steeds terugkerende emoties en gevoelens

•verwerking van ingrijpende levenservaringen ( o.a. verlies en trauma)

•behandeling van PTSS, angst en depressie

•persoonlijke ontwikkeling

Er wordt met de ogen bewogen om de gewenste verandering tot stand te brengen.

IEMT en EMDR zijn beide methodieken waar met oogbewegingen wordt gewerkt om verandering te creëren. EMDR heeft al bewezen dat het werken met oogbewegingen effectief is. IEMT werkt ook met oogbewegingen. Dit is echter niet de kern van de methodiek. De methodiek is ontwikkeld rondom patronen van chroniciteit. Dit zijn patronen die maken dat een gevoelsmatige problematiek blijft voortduren c.q. chronisch wordt. Uit het onderzoek naar deze patronen zijn specifieke behandelwijzen ontstaan voor steeds terugkerende intens negatieve gevoelens, identiteitsbeleving, post-traumatische stress en depressie.

Kerntransformatie

De kerntransformatie is een NLP techniek dat gericht is op het proces van komen tot je kern. Het bestaat uit stappen die je steeds dieper inzicht geven in de positieve bedoeling van jouw (misschien ongewenste) gevoel, gedrag of reactie.Het bijzondere komt met de verassing dat je met het vinden van je kerntoestand en deze te beleven, je voor het bereiken van deze vorm van zijnswijze niet eerst heel veel ‘werk’ hoeft te verzetten. Het is een zijnstoestand waar je als het ware zo in kunt stappen.

Virtuele Maagband Programma

Het Virtuele Maagband Programma richt zich op de, vaak onbewuste, oorzaken van overgewicht en niet alleen op symptoombestrijding. Dit maakt het effect van de virtuele maagband in vrijwel alle gevallen langdurend tot blijvend. De virtuele maagband is een techniek die de gezondheid en het leven van veel mensen kan verbeteren zonder de risico’s van een operatie.

De techniek is gebaseerd op de kracht en effectiviteit van trance en hypnose. Deze zijn al in vroege tijden bekend en beschreven. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw ondersteunt veel wetenschappelijk onderzoek deze fenomenen. Zo blijkt uit experimentele onderzoeken dat werken met schijnoperaties en -medicijnen vaak net zo effectief zijn als werkelijke operaties en farmaceutische medicijnen. Dit staat bekend als het placebo-effect. Helaas wordt dit vaak aangemerkt als ‘nep’. Terwijl men juist positief gebruik kan maken van deze bijzondere kracht van de geest!

Bij het behandelen van de onderliggende redenen van het eten worden naast hypnose ook andere coachings- en therapeutische technieken toegepast zoals EMDR en IEMT.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.