Vijf natuurgerichte principes

5 Natuurgerichte principes 

1. Energie

Als je lekker in je vel zit dan stroomt de energie als vanzelf door je lichaam heen. Het lichaam is onze grofstoffelijke verschijningsvorm van energie. In feite bestaat alles in en om ons heen uit energie, alles met een eigen trillingsfrequentie. Fijnstoffelijke verschijningsvormen van energie zoals de aura, chakra’s en meridianen hebben een hogere trillingsfrequentie en zijn daardoor moeilijker door het menselijke oog waar te nemen.

Energie is gekoppeld aan bewustzijn. Als je je b.v. depressief voelt, down bent, schaamt of schuldig voelt over iets, niet lekker in je vel zit, dan is je trillingsfrequentie laag en kun je alles somber en problematisch inzien. Je bewustzijn is dan vernauwd en je lichaam voelt verkrampt aan. De natuurlijke stroom van levensenergie wordt geblokkeerd.

Als je daarentegen lekker in je vel zit kun je de hele wereld aan! Je ervaart b.v. liefdevolle, dankbare gevoelens. Je trillingsfrequentie is op zo’n moment hoog en je voelt je enthousiast, high, creatief en denkt in mogelijkheden en oplossingen. Het bewustzijn is verruimd, de energie stroomt.

Bij een energieblokkade kan de energie niet vrijelijk door het lichaam stromen, waardoor men lichamelijke en geestelijke klachten kan ervaren.

Met IEMT (integral Eyemovement Therapy), hypnotherapie en EMDR, waarbij het brein beïnvloed wordt, kan je lichaam en geest in staat worden gesteld om los te laten wat je niet meer dient.  Energieblokkades worden hierdoor opgeheven. Hierdoor kan er een diepe ontspanning ontstaan. Ik volg hierin altijd mijn intuïtie en overleg met de cliënt.

2. Prikkeloverdracht

Ons hele lichaam is een grote energiecentrale. Op alle lagen van het lichaam vindt energie uitwisseling plaats d.m.v. prikkeloverdracht. Zo geven b.v. de hersenen signalen af aan het zenuwstelsel en omgekeerd. Als de energieoverdracht goed verloopt dan kunnen de energieprikkels aan alle delen van het lichaam worden doorgegeven.

Door een energieblokkade wordt de energie verhinderd om de prikkels optimaal door te kunnen geven. Het lichaam en de geest kunnen dan niet meer optimaal functioneren.

Een energie blokkade ontstaat veelal door een fysieke- of emotionele traumatische ervaring (verwonding). Je kunt dit ervaren als pijn, vermoeidheid, rusteloosheid, concentratiestoornis, hormonale ontregeling enz.

Ook hiervoor gebruik ik de technieken EMDR, IEMT en Hypnotherapie.

Hierdoor kan het zenuwstelsel weer tot rust komen. Daarnaast maak ik gebruik van diverse traumahelingsstechnieken die bij kunnen dragen aan het opruimen van de blokkades.

3. Drainage

Door ons westerse leefpatroon worden wij geregeld lichamelijk en geestelijk belast met gifstoffen. Als het lichaam deze gifstoffen niet goed kwijt kan kost dat energie en wordt de prikkeloverdracht verstoord. Ons lichaam is net een grote computer, niet alleen aangename herinneringen maar ook stress en onverwerkte emotionele gebeurtenissen slaan zich op in het lichaam. Het lichaam dient geregeld gereinigd te worden van deze ballast.

Men kan emotionele gebeurtenissen wel een “plekje hebben gegeven” maar als die gebeurtenis niet verwerkt is dan is die herinnering, dat plekje, opgeslagen in het lichaam. Het lichaam zal zich vroeg of laat laten horen en wil de gebeurtenis alsnog verwerken. Door het geven van de juiste voedingsadviezen kan de client zijn lichaam weer in evenwicht krijgen.

4. Voeding

Gezonde voeding is essentieel voor het goed functioneren van lichaam en geest, het geeft ons levensenergie. Ongezonde voeding (vulling) bevat nauwelijks voedingsstoffen en onttrekt levensenergie aan het lichaam, je raakt vermoeid en ondervoed.

Ook op emotioneel, spiritueel en mentaal niveau is het essentieel om onszelf te voeden.

Veel mensen hebben een negatief zelfbeeld ontwikkeld en daardoor een gebrek aan eigenwaarde. De oorzaak hiervan ligt vaak in de vroege jeugd. Als je b.v. tijdens je op-voeding geregeld te horen of te voelen krijgt dat je stom, dik, lelijk of vervelend bent dan is de kans groot dat je dit gaat geloven. Hierdoor ontstaan negatieve overtuigingen over jezelf.

Ook aan eetstoornissen (zoals binge eating, obesitas, anorexia, boulimia) liggen meestal vernederingen, eenzaamheid en diep verdriet ten grondslag. Om de pijn en het verdriet niet te hoeven voelen wordt deze vaak als in een soort trance weggegeten.

In het Virtuele Maagband Programma, gericht op het weer grip krijgen op het eetpatroon, wordt naast het installeren van een virtuele maagband onder hypnose, gewerkt aan de onderliggende reden van het overgewicht en worden deze behandeld middels hypnotherapie, IEMT en EMDR.

Overige eetproblemen worden eveneens behandeld middels hypnotherapie, EMDR, IEMT en NLP technieken.

Tijdens dit bewustwordingsproces kan er ruimte ontstaan voor meer zelfliefde, eigenwaarde en een gezond realistisch zelfbeeld van wie jij nu werkelijk bent. Op deze wijze werk je niet aan het gevolg van een verkeer eetpatroon/gedrag, maar aan de oorzaak.

Wanneer er meer specialistische hulp nodig is om het voedingspatroon aan te passen zoek ik hierin de samenwerking met een diëtiste op voor een voedingsadvies op maat.

5. Psyche

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Onverwerkte gebeurtenissen maar ook negatieve overtuigingen en gedrags- of denkpatronen verstoren de innerlijke balans tussen lichaam en geest. Door bewustwording en verwerken van de gebeurtenissen kan er rust en balans ontstaan tussen lichaam en geest. Men is beter in staat om oude patronen te doorbreken en andere bewustere en gezondere keuzes te maken.

Vanuit mijn psychiatrische achtergrond en mijn vervolgstudie hypnotherapie heb ik de kennis eigen gemaakt in de psychosomatiek (geestelijke achtergrond bij lichamelijke klachten). Middels hypnotherapie,  IEMT en EMDR, kan een totaal onbewuste innerlijke dynamiek aan het licht komen die mogelijk (mede) ten grondslag ligt aan de lichamelijke en/of geestelijke klachten welke daarna behandeld kan worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.