Virtuele maagband

virutele maagband illustratie

Zou het niet heerlijk zijn wanneer je ideeen en gedachtes over eten een reset konden krijgen? Een totale mindreset waarbij je bevrijd wordt van belemmerende gedachtes, diëten tot het verleden behoren en je zelfvertrouwen vergroot wordt waardoor je letterlijk lekkerder in je vel gaat zitten? Voor altijd!

Wat is een virtuele maagband?

De virtuele maagband is een relatief nieuwe methode voor verantwoord en blijvend gewichtsverlies, dat ontwikkelt is als een veilig succesvol alternatief voor een chirurgische maagband operatie.

Het programma is een compleet en intensief programma,  gericht op blijvend gewichtsverlies met als doel om oude gedrag- en denkpatronen te doorbreken. De onderliggende reden van het overgewicht wordt aangepakt waardoor een gezond eetpatroon vastgehouden kan worden.

Wat maakt de virtuele maagband zo succesvol?

Het Virtuele Maagband Programma richt zich op de, vaak onbewuste, oorzaken van overgewicht en niet alleen op symptoombestrijding. In feite is overgewicht een symptoom en niet een probleem. Daarom horen diëten bij symptoombestreidicg en dit programma onder het behandelen van de oorzaak van het probleem.  Dit maakt het effect van de virtuele maagband in vrijwel alle gevallen langdurend tot blijvend. De virtuele maagband is een techniek die de gezondheid en het leven van veel mensen kan verbeteren zonder de risico’s van een operatie.

Waarom en hoe werkt het?

De virtuele maagbandtechniek is gebaseerd op de kracht en effectiviteit van trance en hypnose. Deze zijn al in vroege tijden bekend en beschreven. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw ondersteunt veel wetenschappelijk onderzoek deze fenomenen. Zo blijkt uit experimentele onderzoeken dat werken met schijnoperaties en -medicijnen vaak net zo effectief zijn als werkelijke operaties en farmaceutische medicijnen. Dit staat bekend als het placebo-effect. Helaas wordt dit vaak aangemerkt als ‘nep’. Terwijl men juist positief gebruik kan maken van deze bijzondere kracht van de geest!

Naast hypnose wordt ook gebruik  gemaakt van technieken als IEMT (Intergral Eyemovement Therapy) en EMDR en EFT om blokkades te behandelen die veroorzaakt zijn door vastzittende emoties, die een negatieve invloed hebben gehad op het lichaamsgewicht.

Naast deze technieken werken we aan het trainen van het brein, of liever gezegd, opnieuw trainen van het brein. Je leert hierdoor anders te denken en je anders te gedragen om een gezonde relatie met eten te krijgen doordat er nieuwe neurologische paden in je brein worden aangelegd. Tussen de sessies door ga je thuis actief aan de slag met deze training.

Waar komt het vandaan?

Het plaatsen van de virtuele maagband is relatief nieuw binnen de hypnotherapie en is een krachtige aanvulling. Het concept is in Spanje ontstaan begin 2000 en in 2009 heeft de Engelse hypnotherapeut Sheila Granger dit programma meer bekendheid gegeven. In de praktijk miste ik echter een aantal aspecten in haar programma en heb ik het programma opnieuw vormgegeven waarbij ik gebruik heb gemaakt van de krachtigste technieken binnen de hypnotherapie in combinatie met  andere therapeutische technieken. Hierdoor is het programma nog effectiever geworden en kan ik beter aansluiten bij de persoonlijke verschillen van mijn clienten.

Hoe succesvol is de virtuele maagband?

De resultaten van de virtuele maagband zijn aangetoond in clinical trials en bleken overweldigend. Bij 85 % van de proefpersonen ontstond gewichtsverlies met een blijvend effect. Bij proefpersonen met alleen hypnotherapie was dit 35 %. Dit is heel goed nieuws en de resultaten zijn hoger dan bij een chirurgische maagband.

Hoe zien de sessies eruit?

In de eerste sessie vindt een voorgesprek plaats waarin we in kaart gaan brengen wat jouw situatie is en wat voor jou de belangrijkste doelen zijn waar we naar toe gaan werken. Tijdens deze sessie zullen we een start hiermee maken middels IEMT of Hypnose. Dit is afhankelijk van wat passend bij jouw situatie.

De tweede sessie staat in het teken van het plaatsen van de hypnotische maagband.

In de daarop volgende sessies wordt door middel van hypnose,  EFT IEMT en NLP-technieken de belemmerende oorzaken van het overgewicht behandeld. Oorzaken kunnen zijn: negatieve overtuigingen, het eten bij emoties, gewoontes en saboterende gedachten. In trance kan je deze makkelijker herkennen, ervaren, verwerken en loslaten. Daarnaast wordt gewerkt aan de drang naar eten en eventuele verslavende aspecten (suikerverslaving, koolhydraatverslaving, eetbuien)

De laatste sessies zijn gericht op het ondersteunen van een gezonde levensstij.

Uit hoeveel sessies bestaat deze behandeling?

Het programma bestaat uit 5 tot 7 sessies. Die verschilt per persoon. Het is echter aan te raden minimaal 5 sessies te te volgen voor een blijvend effect.

Gemiddeld zijn 6 hypnotherapie sessies genoeg om de virtuele maagband te plaatsen en een andere mindset en levensstijl te creëren . Dit kan echter per persoon verschillen. Voor het makkelijk onderhouden van de nieuwe gezonde levensstijl wordt gebruik gemaakt van audiobestanden die bij de behandeling inbegrepen zijn.

Tussen de eerste en tweede sessie zit maximaal 10 dagen. De vervolgsessies mogen een  langere tussenpoos hebben. Dit wordt in samenspraak met de client bepaald.

De sessies duren ongeveer 5 kwartier per keer.

Belangrijk aspect van het programma is dat je thuis actief aan de slag gaat met het programma. Het is daarom ook belangrijk dat je hier prioriteit aan kan geven in je leven.

 Wat zijn de effecten van de virtuele maagband?

De positieve effecten van een virtuele maagband zijn vergelijkbaar als die van een chirurgisch aangelegde maagband. De virtuele maagband helpt de cliënt onmiddellijk de voedsel inname en opname te verminderen. Er ontstaat sneller een vol en bevredigd gevoel. Het eten van normale porties en het kiezen van gezondere voedingsmiddelen wordt gewoon en leidt direct tot gewichtsverlies. Zonder noemenswaardige wilskracht.

Omdat het afslanken op een natuurlijke en gezonde manier verloopt is de snelheid van het gewichtsverlies langzamer als bij een chirurgische maagband. Voordeel hiervan is dat dit gezonder voor je lijf is en je het lichaam laat wennen aan de veranderingen van het slanker worden.

Wanneer het programma afgerond is, heb je een gezond eetpatroon ontwikkeld dat je moeiteloos kunt volhouden voor de rest van je leven. Je blijft zelf bepalen wat je wil eten en je blijft genieten van je eten. Diëten zal voor altijd tot het verleden behoren.

Wat zijn de fysieke voordelen van de virtuele maagband?

De virtuele maagband procedure biedt alle voordelen van de reguliere operatie, maar zonder een operatie, alle ongemakken, pijn en risico’s die een werkelijke operatie met zich mee brengt. De virtuele maagbandprocedure is volkomen veilig en voorkomt het jojo effect als gevolg van vele diëten. Schadelijke gevolgen van overgewicht zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatproblemen kunnen worden teruggedrongen. Men voelt zich vitaler en meer in harmonie met het eigen lichaam.

Wat zijn de mentale voordelen van een virtuele maagband?

Omdat eerst de, vaak onbewuste, oorzaken van overgewicht en ongezond eetgedrag opgespoord worden en vervolgens via suggesties een positieve mindset en levensstijl wordt geprogrammeerd,  geeft een virtuele maagband het gevoel meer regie en grip op het eigen eetgedrag en leven te hebben. De virtuele maagband verhoogt in belangrijke mate je zelfvertrouwen, eigenwaarde en je kracht waardoor je lekkerder in je vel gaat zitten. Vaak wordt men creatiever en ondernemender dan voorheen. De virtuele maagband is een levenskwaliteit verhogende techniek die verder gaat dan alleen afvallen.

Periodiek vasten

Het programma is van origine gericht op een eetpatroon van drie maaltijden per dag. Omdat dit niet bij iedereen het gewenste effect heeft, adviseer ik mijn clienten om periodiek te vasten, oftewel: Intermittent vasten. Dit houdt in dat er 16 uur gevast wordt en binnen een eetraam van 8 uur gegeten wordt. De gezondheidsvoordelen en de snelheid van het verliezen van gewicht is bij deze manier van eten zo hoog, dat ik dit ondersteun. Het is een wetenschappelijk bewezen methode die door veel artsen wordt ondersteunt. Ik laat deze keus echter altijd bij de client. Je kunt hier meer over lezen op deze pagina:

Voor wie is het geschikt?

De virtuele maagband is geschikt voor iedereen die worstelt met overgewicht, van sterk tot matig vanaf een leeftijd van 18 jaar.
Voor een chirurgische maagband komen alleen personen met een BMI van > 40 en >35 met co morbiditeit (bijvoorbeeld diabetes type) in aanmerking, bij een virtuele maagband kan dit ook met een lager BMI.

De maagband is geschikt voor mensen die gemotiveerd zijn en een verandering willen en begrijpen dat een verandering nodig is.

Bij medicijngebruik of gezondheidsproblemen gerelateerd aan je gewicht kan het zijn dat ik  een medische verklaring van je arts nodig heb. Mocht je hierover twijfelen, neem dan contact met me op.

Voor wie is het niet geschikt?

De virtuele maagband is niet altijd geschikt voor mensen die een hoge dosering anti-depressiva slikken omdat het hierdoor moeilijk is de onderliggende emoties te bereiken. Dit geldt ook voor sommige andere medicaties die gebruikt worden bij psychische aandoeningen. Neem hiervoor contact met me op voor overleg.

Voor mensen die psychotisch zijn of zijn geweest is hypnose helaas niet geschikt.

Wanneer er sprake is van psychische problemen of een diagnose dient met eerst overleg te plegen.

Kosten en vergoeding

Je financiële investering voor het traject is € 125,- per dubbele sessie van gemiddeld 5 kwartier en wordt per sessie gefactureerd.

Ik ben aangesloten bij de beroepsverering BATC. Afhankelijk van je aanvullende verzekering en de maatschappij waarbij je verzekerd bent, kun  je in aanmerking komen voor een vergoeding. In de meeste gevallen is dit € 40,- per sessie. Kijk op de website van BATC voor meer informatie of bel je zorgverzekeraar  https://www.batc.nl onder het kopje ‘zorgverzekeraars’.

Mocht je zorgverzekeraar de sessies niet vergoeden, neem dan contact met me op.

Hiervoor krijg je:

6 hypnotherapie-sessies van 5 kwartier.
1 audiobestand welke je 30 dagen achtereen dient te luisteren
Na de derde sessie krijg je een set van 8 audiobestanden die je ter ondersteuning kunt luisteren wanneer je hier behoefte aan hebt met de volgende onderwerpen:
* Blijvend slank
* Stop met emotie-eten
* Matigen met alcohol
* Stop met suiker
* Sportmotivatie
* Kalmte en zelfvertrouwen
* In balans zijn met je eten (bij neiging tot het hebben van eetbuien en uithongeren)
* Meer energie
* Aanpassen van de maagband.
* Dun is veilig
Informatieboek
Ben je er klaar voor?
Maak dan nu een afspraak en bel: 06-24378442
Twijfel je of heb je nog vragen?
Dan nodig ik je graag uit voor een vrijblijvend informatiegesprek: 06-24378442
images

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.